Za obveščanje politike in zapolnitev vrzeli so potrebni redno dostopni, verodostojni podatki o formalni in neformalni delovni sili

Oblikovalcem politike zagotavlja ne le občutek razsežnosti stiske na trgu dela v obdobjih gospodarskih pretresov, temveč tudi razumevanje učinkovitosti vladnih politik.

Glede na to raziskavo je zaposlenost v organiziranem sektorju med aprilom in junijem 2021 znašala 3,08 milijona evrov, v primerjavi z 2,37 milijona v letih 2013–2014. To pomeni le 3,3-odstotno letno stopnjo rasti.

Ministrstvo za delo in zaposlovanje je v ponedeljek objavilo ugotovitve nove četrtletne ankete o zaposlenosti (QES) za prvo četrtletje tekočega poslovnega leta. Ker večina podatkov o trgu dela v Indiji prihaja s precejšnjim zamikom, zaradi česar je prepozno za kakršen koli smiseln prispevek pri oblikovanju politike, je nova raziskava dobrodošel korak k zapolnjevanju informacijske praznine, ki obdaja trg dela. Redno dostopni, visokokakovostni in verodostojni podatki o trgu dela so dragocen vložek. Oblikovalcem politike zagotavlja ne le občutek razsežnosti stiske na trgu dela v obdobjih gospodarskih pretresov, temveč tudi razumevanje učinkovitosti vladnih politik.

Četrtletna raziskava zagotavlja podatke o zaposlenosti v devetih nekmetijskih sektorjih gospodarstva – in sicer v proizvodnji, gradbeništvu, trgovini, prometu, izobraževanju, zdravstvu, nastanitvenih in gostinskih dejavnostih, informacijski tehnologiji/zunanjem izvajanju poslovnih procesov in finančnih storitvah. Teh devet sektorjev predstavlja približno 85 odstotkov celotne zaposlenosti v enotah, ki zaposlujejo 10 ali več delavcev. Glede na to raziskavo je zaposlenost v organiziranem sektorju med aprilom in junijem 2021 znašala 3,08 milijona evrov, v primerjavi z 2,37 milijona v letih 2013–2014. To pomeni le 3,3-odstotno letno stopnjo rasti. Medtem ko je večina sektorjev v tem obdobju zabeležila porast zaposlenosti, se je zaposlenost v trgovini ter gostinstvu in restavracijah – sektorjih, ki jih je pandemija bolj prizadela – zmanjšala za 25 odstotkov oziroma 13 odstotkov. Dejansko je po raziskavi zaposlenost zaradi pandemije dejansko padla v 27 odstotkih podjetij. Vendar pa raziskava tudi pravi, da je v obdobju nacionalne karantene lani (25. marec – 30. junij 2020) 81 odstotkov delavcev prejemalo polne plače, 16 odstotkov jih je prejelo znižane plače, 3 odstotke pa so bile plače zavrnjene. Kako je ta posnetek na strani povpraševanja, ki ga je zagotovila raziskava, ki temelji na ustanovi, usklajen s podatki na strani ponudbe iz raziskav gospodinjstev, je treba še videti.

Ker QES zajema samo podjetja z najmanj 10 delavci, zagotavlja podatke predvsem o formalnem gospodarstvu. Glede na to, da neformalni delavci (brez pisnih pogodb in ugodnosti) predstavljajo približno 90 odstotkov delovne sile v Indiji, QES tako zagotavlja le delni vpogled v trg dela. Šele ko bodo zajeti podatki o neorganiziranem sektorju (ustanove, ki zaposlujejo devet ali manj delavcev) – to je drugi del okvira raziskav zavodov za delo – bo nastala celovitejša slika trga dela.Ta uvodnik se je prvič pojavil v tiskani izdaji 29. septembra 2021 pod naslovom »Picturing labour«.